Misyonumuz

 

Çevre Politikamız

Efe Aksesuar ; Üretimi ve Satış Hizmetlerinin Sunumu kapsam faaliyetlerinde; ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;

  • Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
  • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
  • Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
  • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır

*Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.


çevre politikamız

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Güç Plastik Olarak Genel Plastik Ambalaj Ürünlerinin ( Plastik Poşet, Çöp Torbası, Besinlerin Özel Ambalajı ) Üretimi ve Satış Hizmetlerinin Sunumu kapsam faaliyetlerinde; bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

  • Faaliyet alanına ilişkin İş Sağlığı İş Güvenliği mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi,
  • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
  • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
  • İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı ,sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Firmamızın iş sağlığı iş güvenliği politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.


İş güvenliği